user_mobilelogo

Privacy Statement (algemene verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Antwerpse Parkings is exploitant/beheerder van parkeergarages in de Antwerpse binnenstad. Voor de ontplooiing van haar activiteiten verwerkt Antwerpse Parkings beperkte persoonsgegevens, die zij met de nodige zorgvuldigheid behandelt en beveiligt, conform de vigerende privacy-wetgeving.

Dit privacy-statement geeft U meer informatie over de manier waarop Antwerpse Parkings omgaat met de vergaarde persoonsgegevens.

 

Website Algemeen


Onze website www.antwerpseparkings.be vergaart geen persoonlijke gegevens over U. Enkel voor het afsluiten van een abonnementsovereenkomst hebben wij van U persoonlijke gegevens nodig, dewelke U aan ons mededeelt via een invulformulier op de website, of via e-mail. Deze gegevens zijn noodzakelijk om met u te kunnen communiceren als abonnee, of bvb. om U facturen te sturen, doch worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Voor het afsluiten van een abonnementsovereenkomst wordt kopie gevraagd van Uw identiteitskaart. De gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt, of tot de wettelijke verjaringsperiode.

 

Cookies

 

De website www.antwerpseparkings.be maakt geen gebruik van cookies.

 

Social media buttons


Op onze website vindt u één button, om onze webpagina te promoten op Facebook. Deze button is van dit sociale netwerk zelf afkomstig, en wij hebben daar geen invloed op.

 

Cameraregistratie

 

Camerabeelden van de parkings worden gemaakt met de bedoeling operationele problemen op te lossen vanuit de controlekamer. Tevens worden ANPR-camera's gebruikt om binnen- en buitenrijden mogelijk te maken via automatische nummerplaatherkenning. Nooit worden camerabeelden vrijgegeven, tenzij op vraag van Politie. De nummerplaatgegevens worden 7 dagen bewaard na het verlaten van de parking, en worden dan automatisch gewist.

 

Nieuwsbrieven

Er worden geen nieuwsbrieven verstuurd. Alle informatie die wij willen kenbaar maken aan ons cliënteel kan worden teruggevonden op de website.


Inzage, correctie en verwijdering (het recht om vergeten te worden)


Op eenvoudige schriftelijke aanvraag zullen wij U binnen een redelijke termijn mededelen of, en op welke manier van U persoonsgegevens werden opgeslagen. U kan desgewenst schriftelijk vragen om deze gegevens te wijzigen of te wissen, bvb. bij de beëindiging van een parkingabonnement.

 

Contact


Hebt U vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het privacy statement of andere vragen aangaande Uw persoonsgegevens, dan kunt U schriftelijk contact opnemen met Antwerpse Parkings, E. Van Dijckkaai 3 te 2000 Antwerpen, of via e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Datum laatste aanpassing : 11.06.2021